Hrbovské historické grunty

 

Zdroje a datování v posloupnosti hospodářů:

Grunt č. podle purkrechtní knihy, číslo popisné, hodnota gruntu podle purkrechtní knihy,

Název gruntu podle purkrechtní knihy v 17. století, podle Karla Dvořáka ve 20. století

Hospodáři a od koho převzal, je-li to známé, ke dni

1636 Urbář

1654 Berní role

1675 Revisitace Berní role

1675 Fasse první list   

Purkrechtní kniha Hrbova

- několik změn

1736 okulární revisitace tereziánský katastr

1772 Urbář 1772 předchozí hospodář neuvádím, je-li totožný s 1736, stávající hospodář

1848 – 1851 Vyvázání z roboty

1942 dle Dvořáka

2013 katastr

Číslo před jménem je pořadí v daném soupisu.

 

 

Grunt č. 1., č. p. 39, 100 kop gr. č. Rychta, U Jakšů  

1636 Rychtář Bartoň   

1654 Rychtář Jiřík      

1675 Jakub na Starý rychtě   

1675 1. Jacob auf den Alten richt       

29.3.1678 Jakub Jakeš, po otci svém

18.9.1704 Pavel Jakeš, po otci svém syn mladší

2.8.1721 Matouš Jakeš, od bratra svého Pavla

12.2.1735 Jakub Dvořák ze Zábornýho, koupil zpustlý od Matouše Jakeše                             

1736 1. Dvořák Jakub

21.2.1769 Lorenz Brabec, od tchána svého      

1772  1. Brabec Vavřinec (tedy Lorenz, Laurentius)     

1848 -1851 Pařík František

1917 zemřel František Pařík a vdova se 1919 provdala za Josefa Klusáčka z č. 30

2013 Klusáček Josef

Poznámka: Zápis k roku 1678 prokazuje, že Jakub na Staré rychtě byl z rodu Jakešů a

 s velkou pravděpodobností Jakešové byli i Bartoň rychtář a Jiřík rychtář.

Rychtář František Pařík vjel s koněm do hostince u Kuchyňských

(Černého orla) v Polné, napil se, a když vyjížděl, srazil si vaz o nízké dveře

 

Grunt č. 2, č. p. 35, 250 kop gr. č., Grunt Dworžáků, U Dvořáků

1636 Dvořák Mikuláš

1654 Dvořák Antonín

1675 Pavel Dvořák

1675 2. Paul Dvořák

1.12.1668 Pavel Dvořák, grunt ujal od otce svého

1707Matěj Dvořák, po nebožtíkovi Pavlovi syn

1.2.1734 Václav Dvořák, od Matěje

1736 2. Dvořák Václav

1772 16. Dvořák Václav

1848-1851 Dvořák František

1942 Dvořák František

2013 Marek Jiří a Eva

 

Grunt č. 3, č. p. 34, 60 kop gr. č. Grunt Wawrowskeg, U Pejchalů

1636 Pejchalů Pavel

1654 Pejchalů Jakub 3)

1675 Jakub Pejchalů

1675 13. Jakub Peychal

10.10.1686 Vít Pejchal, od otce Pejchala

8.2.1702 František Brskovskej, koupil od Víta Pejchala

5.3.1711 Andreas Hencžl, po zemřelým Františkovi

24.10.1733 Pavel Brskovský, od otčíma svýho

21.1769 Matěj Pejchal, po svým otci Pavlovi

1736 13. Pejchal Pavel

1772 11. Pejchal Mathias

1848-1851 Honza Tomáš

dcera Tomáše Honzy se provdala za Josefa Košťála,

po jeho smrti se provdala za Františka Němce z Olešné

1942    Němec Josef, syn Františka Němce

2013    Němec Jan

Poznámka: Grunt v roce 1702 koupil František Brskovský.

Jeho syn Pavel je dále uváděn jako Pejchal, převzal tedy jméno po gruntu.

 

Grunt č. 4, č. p. 31, 22,5 kop gr. č. Grunt Auprawy, U Bourků

1636 Auprawa Jiřík    

1654 Baurek Vít          

1675 Vít Baurek *)      

1675 14. Vít Baurek     

5.3.1699 Pavel Baurek, po zemřelým otci vlastním

10.2.1720 Šimon Krejzl, od tchána svého

25.1.1735 Josef Kleinbeneš,    koupil od Šimona Krejzla

19.4.1766 Vavřinec Klusáček    se vdovou po Josefovi Kleinbenešovi

1736 14. Bourek Josef

1772 12. Baurek Lorenz           

1848-1851 Sadil Ludvík           

1897 koupil Václav Vomela z č. 42, kovář po smrti penzionovaného učitele Albína Starého

1942 Vomela Antonín kovář     

2013 Vomela Václav a Marcela

Poznámka: Roku 1720 přechází grunt z Bourků na Šimona Krejzla, ten ho prodává Josefovi Kleinbenešovi, ale ten je následně uváděn jako Bourek. Převzal tak jméno po gruntu a toto jméno mají i jeho synové.

 

Grunt č. 5, č. p. 30, 100 kop gr. č. Grunt Klusácžku, U Klusáčků

1636 Klusáček Martin 

1654 Klusáček Jakub  

1675 Jakub Klusáček  

1675 5. Jakub Klusáček          

1686 Jiřík Klusáček od otce Jakub Klusáček  

19.11.1708 Řehoř Klusáček od otce svého Jiříka          

1.2.1734 František Klusáček po otci svým Řehořovi                  

16.5.1746 Matěj Klusáček od bratra svého Franze      

21.4.1777 Tomáš Klusáček po zemřelým otci Matěji     

1736 5. Klusáček Franz           

1772 3. Klusáček Mathias        

1848-1951 Klusáček František 

1942 Klusáček František         

2013 Bernardová Marie, Krejčová Zdeňka      

 

Grunt číslo 6, č. p. 23, 25 kop gr. č., Grunt Režnýho, U Režnů

1636 Režnej Vít          

1654 Režilý Řehoř 2)   

1675 Řehoř Režný *)   

stav 1675 16. Řehoř Režnej     

22.6.1690 Bartoloměj Režnej od otce svého

12.7.1726 Pavel Režnej od svého otce

24.12.1738 Jan Došek  koupil od Pavla

21.2.1769 Antonín Došek neb Režnej od oce svého

1736 16. Režný Pavel *)           

1772 14. Režný Antonín           

1848-1851 Novák Petr 

1942 Novák Antonín    

2013 Novák Pavel

Jan Došek kupuje grunt roku 1726 od Pavla Režného, ale jeho syn Antonín je již v purkrechtní knize uveden jako Došek nebo Režnej a v urbáři je již jmenován jako Režnej, tedy též převzal jméno po gruntu.

Petr Novák padl ve válce v Itálii roku 1915. Jeho bratranec Antonín Novák z č. p. 8 si vzal sestru padlého Petra a ujal se hospodářství.

 

Grunt číslo 7, č. p. 22, 137,5 kop gr. č., Grunt Paříkovskej, U Vomelů

1636 ? 

1654 Pařík Matěj 2)    

1675 Matěj Pařík        

1675 10. Matěj Pařík   

10.10.1686 Jakub Pařík po otci svém

19.11.1705 Tomáš Pařík vlastní syn Jakuba

28.2.1744  Matouš Pařík po otci svém

4.11.1758 Jan Pařík po otci svým Matoušovi

1736 10. Pařík Tomáš  

Urbář 1772 8. Pařík Jan         

1848-1851 Vomela Jan

1942 Vomela Antonín   

2013 Vomela Jaroslav

 

Grunt číslo 8, č. p. 21, 35 kop gr. č., Grunt Tichýho, U Tichejch     

1636 ? 

1654 Tichej Tomáš      

1675 Tomáš Tichej      

1675 6. Tomáš Tichej  

5.3.1699 Mikuláš Bukovskej      od tchana svýho

22.3.1708 Ondřej Tichý koupil

1716 Václav Tichý        koupil?

26.10.1744 Vít Tichej   po neb. otci svým

1771  Šimon Klusáček   se svou manželkou

1736 6. Tichej Václav  

1772 4. Tichý Šimon    

1848-1851 Dvořák František    

1942 Havlíček Josef   

Poznámka: Roku 1772 se na grunt přiženil Šimon Klusáček, vzal si Veroniku Tichou, urbář z roku 1772 ho označuje jako Šimona Tichýho; k převzetí jména po gruntu v jeho případě nedošlo.

Jeho dcera Terezie * 1775 si v roce 1794 vzala Františka Strnada a přivdala se do mlýna 

Grunt měl nejlepší pozemky v Hrbově. Jan Dvořák odprodal část pozemků a grunt směnil s Filipem Havlíčkem.

Grunt č. 9, č. p. 19, 50 kop gr. č. Grunt Urbanowskeg, U Urbanů

1636 ? 

1654 Urbanů Ondřej 1)           

1675 Michal Urban     

1675 3. Michal Urban  

1695 Kašpar Urban      od otce syn vlastní

20.2.1719 Jan Strnad   přiženil se k vdově      

5.12.1731 Jakub Urban od otčíma svého koupil

29.4.1741 Václav Urban po otci svým Jakubovi

1736 3. Urban Jakub  

1772 2. Urban Václav  

1848-1851  Urban Jakub        

1942 Folta Karel         

2013 Folta Pavel

Poznámka: Jakub Urban část pozemků rozprodal a zbývající čtvrtlán nabyl

sňatkem s jeho dcerou Tomáš Folta, původem ze Záborné. Měl syna Tomáše a ten syna Karla.

 

Grunt č. 10, č. p. 17, 75 kop gr. č. Grunt Šimkowskeg, U Matoušků

1636 ? 

1654 Matoušek Václav 2)        

1675 Václav Matoušek 

1675 11. Martin Matoušek        

5.3.1699  Martin Jakeš od tchána Matěje Matouška

15.5.1733 Ondřej Jakeš po otci svým Martinovi Jakešovi

4.11.1758 Matouš Jakeš po otci

1772  Antonín Laška ?

1736  11. Matoušek Ondřej      

1772  9. Matoušek Matouš       

1848-1851 Laška Jan  

1942 Laška Josef       

2013 Laška Josef a Anežka    

 

GRUNT č. 11, č. p. 1, 250 kop gr. č, Mlýn, Mlýn       

1636 ?            

1654 Ajda Krumlovský Jiřík    

1675 Jiřík Ajda          

1675 9. Georg Ayda    

1664  Vít Klusáček, koupil od Doroty Ajdový

5.3.1711 Tomáš Klusáček, od otce svýho

26.9.1718 Řehoř Klusáček, po zemřelým otci Tomášovi

8.3.1751 František Klusáček, po nebožtíkovi otci svým

22.11.1760 Matěj Jaroš s dcerou Rosálii Klusáčkovu

1736 9.Mlynář (Klusáček) Řehoř         

1772 7. Strnad Jan     

1848-1851 Strnad Antonín      

1942 Dobrovolný Václav

2013 Dobrovolný Petr

 

 

 

 

 

 

 

GRUNT č. 12, čp. 15, 250 kop gr. č. Grunt Doškowskeg, U Brabců    

1636 ?            

1654 Dvořák (Brabec) Štěpán 

1675 Štěpán Dvořák    

1675 4. Štěpán Dvořák

1689  Václav Brabec, po zemřelém Štěpánovi Brabcovi

30.7.1710 Václav Mühlfeit, přiženil se k vdově

4.10.1727 Michal Wrabec, od Václava Mühlfeita

7.10.1748 Ondřej Wrabec, postoupen Michalem

1774  Josef Brabec, od otce

1736 4. Vrabec Michal

1772 Brabec Štěpán    

        15. Brabec Ondřej          

1848-1851 Brabec Josef         

1942 Brabec   

 

 

GRUNT č. 13, č. p. 43, 37 kop gr. č, Grunt Bernardowskeg, U Havlíčků       

1636 ? 

1654 Bernard Martin   

1675Jan Bernard        

stav 1675 8. Martin Bernard +)

5.3.1699 Jiřík Bernard ,od otce svého Daniela Bernarda

8.3.1712 Mikoláš Bernard,. po zemřelým otci svým

1752 Jiřík Bernard, Mikoláš postoupil synovi

1736 8. Bernard Mikuláš         

1772 6. Bernard Jiří   

1848-1851 Havlíček Filip        

1942 Dvořák Jan

Poznámka: Filip Havlíček, syn Filipa učitele směnil hospodářství s Janem Dvořákem z č. 21.    

 

GRUNT č. 14, č. p. 42, 100 kop gr. č., Grunt Chalupowskeg, U Chalupů      

1636 ?            

1654 Klusáček Jakub 3)         

1675 Václav Chalupa   

1675 12. Wentzl Chalupa         

12.8.1680 Bartoloměj (Bartoň) Chalupa, od otce svýho

2.4.1715 Bartoloměj Chalupa, od otce svýho Bartoloměje

1743 František Chalupa, Bartoloměj postoupil synovi

1736 12. Chalupa Bartoň (Bartoloměj)  

1772 Chalupa Bareš     

        10. Chalupa František      

1848-1851 Chalupa Tomáš       

1942 Josef Vomela     

Poznámka: Bartoloměj, Bartoň a Bareš jsou synonyma. Syn Tomáše Chalupy, též Tomáš zemřel

svobodný v mladém věku. Grunt koupil Josef Vomela z č. p. 14. Jeho syn byl též Josef.

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUNT č. 15, č. p. 41, 40 kop gr. č., Grunt Nekolowskeg, U Strnadů

1636 ? 

1654 Strnad Pavel 2)  

1675 Václav Strnad *) 

1675 15. Wentzl Strnad          

1672  Václav Strnad,    po Pavlovi Strnadovi

20.10.1719 Řehoř Strnad, od otce Václava

6.10.1758, Šimon Strnad, po otci svým

1736 15. Strnad Řehoř *)        

1772 13. Strand Šimon

1848-1851 Folta Tomáš           

1942 Folta Jan

 

GRUNT č. 16, č. p. 16, 40 kop gr. č., Grunt Bartowskeg, U Došků    

1636 ?            

1654 Došek Bartoň      

1675 Jakub Došek      

1675 7.Jakub Došek    

1698 Jiřík Došek, od Jakuba Doška

18.10.1724 Jakub Došek, od otce svého Jiříka

28.3.1759 Antonín Došek,  od otce svého

1736 7.Došek Jakub    

1772 5.Došek Antonín  

1848-1851 Došek Jan  

1942 Došek Jan          

2013 Došek Václav